fbpx

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – wrzesień 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w...

Nowe organy statutowe Podlaskiej Izby Rolniczej

I Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej VI kadencji wybrało 4 września nowy Zarząd Izby. Prezesem został Grzegorz Leszczyński, natomiast Wiceprezesem - Marek Siniło. Powołano...
Redukcja dzików – stan wyższej konieczności

Apel IRWŁ w sprawie ASF

W związku decyzją Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła...

Czas na uregulowanie kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez wilki czy żurawie

Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwrócenie się do Ministra Środowiska w celu podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania...

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – sierpień 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. W związku z tym, że...

Susza 2019 – Stan klęski żywiołowej w lubuskim …?

W związku z trudną sytuacją wywołaną tegoroczną suszą, Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa z prośbą o jak najszybsze skierowanie pomocy dla rolników....

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – lipiec 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. W związku z tym, że...

28 lipca wybory do Izb Rolniczych – zamieszczamy zasady głosowania

W niedzielę 28 lipca odbędą się wybory do izb rolniczych. Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8:00 a 18:00 w wyznaczonych...
Wnioskują o zmianę przepisów określających obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych

Wnioskują o zmianę przepisów określających obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych

W związku z powtarzającymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi, organizacje rolnicze skupione w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny wnioskują do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie...

DIR apeluje do rolników – składajcie wnioski o szacowanie strat suszowych

Dolnośląska Izba Rolnicza przypomina rolnikom o konieczności oszacowania strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną susze jeszcze przed ich zbiorem. Warunkiem oszacowania strat jest złożenie...