fbpx

Izby rolnicze

Czy Izby Rolnicze są niedofinansowane?

Podlaska Izba Rolnicza postuluje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów, które umożliwiłyby refundację ulg dla gmin udzielanych w...

Agroturystyka prowadzona tylko przez “autentycznych” rolników?

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie   do Ministerstwa Rozwoju w celu opracowania regulacji prawnych dotyczących pojęcia działalności agroturystycznej ,,dla ...

Problemy z dotrzymaniem terminu koszenia łąk

Od początku czerwca br. występują w woj. śląskim deszcze nawalne lub deszcze o dużym jednostkowym nasileniu, co spowodowało utrzymujące się podtopienia, zwłaszcza łąk. Nasilają...

Ustawa o OZE powinna być przyjazna dla rolników

Podlaska Izba Rolnicza postuluje o  o wprowadzenie w ustawie o odnawialnych źródłach energii, zmiany zapisu mówiącego, że producenci rolni wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji,...

Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi – trzeba ułatwić rolnikom możliwość skorzystania ze wsparcia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy...

Izby rolnicze postulują o wsparcie konwencjonalnego chowu drobiu

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań umożliwiających uzyskanie wsparcia z operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanych...

Zmowa cenowa firm skupujących i przetwórni

W związku z trwającym obecnie skupem agrestu Lubelska Izba Rolnicza z głębokim niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację na rynku owoców miękkich z drastycznym spadkiem...

Odszkodowania dla rolników, którym dzikie ptaki zniszczyły uprawy

Śląska Izba Rolnicza apeluje do Ministra Środowiska o pilne zajęcie się sprawą odszkodowań dla rolników, którzy ponoszą olbrzymie straty w uprawach roślin rolniczych,...

,,Mała retencja’’ nie dla każdego rolnika

Dziś dla wielu rolników przeszkodą nie do pokonania są zbyt duże wymagania jakie należy spełnićnić, aby skorzystać z dofinansowania działań z zakresu tzw. „małej...

Wypłacą, ale nie wiadomo kiedy

Izby rolnicze apelują do resortu rolnictwa o definitywne zakończenie wypłaty wszelkich płatności związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi za 2019 rok. - Ciągłe przedłużanie terminu...

Newsletter