fbpx

WIR apeluje do rolników

Trwa nabór wniosków na program pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Beneficjentami programu są gminy, które w terminie do...

Trzeba ograniczyć import zbóż z Ukrainy

Rolnicy z Lubelszczyzny zaniepokojeni są spadkiem cen w skupie kukurydzy mokrej. Proponowana obecnie cena wynosi 370 zł/tonę i spada z dnia na dzień. Jak...

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – październik 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w...

Aby ograniczyć populację dzików potrzebne są skuteczne mechanizmy prawne

Mazowiecka Izba Rolnicza uważa, że dotychczasowe działania wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) nie przyniosły oczekiwanego rezultatu....

Program wapnowania gleb do poprawki

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej konieczne jest wprowadzenie zmian we wdrażanym „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Aktualnie obowiązujące zasady programu dopuszczają możliwość uzyskania...

Trzeba wydłużyć termin stosowania nawozów organicznych

Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu stosowania nawozów organicznych na gruntach ornych do 30 listopada 2019 roku. Na...

Samorząd rolniczy pyta – resort rolnictwa odpowiada – są pieniądze na kredyty preferencyjne

Wielkopolska Izba Rolnicza interweniowała w resorcie rolnictwa w sprawie dostępności środków finansowych na akcję kredytową związaną z wznowieniem produkcji i odtworzeniem środków trwałych w...

Kwestionują system oceny suszy rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w piśmie skierowanym do Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego kwestionuje całokształt funkcjonowania systemu pomiaru suszy rolniczej i postuluje aby klęska suszy objęła...

WIR apeluje o zabezpieczenie środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie środków na dopłaty do preferencyjnych kredytów klęskowych. Jak podkreśla WIR w piśmie...

Zmiana ustawy jest konieczna

Zdaniem Małopolskiej Izby Rolniczej konieczna jest zmiana ustawy prawo spółdzielcze w zakresie możliwości dziedziczenia członkostwa w grupach producenckich działających w oparciu o prawo spółdzielcze...