fbpx

Program wapnowania gleb do poprawki

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej konieczne jest wprowadzenie zmian we wdrażanym „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Aktualnie obowiązujące zasady programu dopuszczają możliwość uzyskania...

Trzeba wydłużyć termin stosowania nawozów organicznych

Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu stosowania nawozów organicznych na gruntach ornych do 30 listopada 2019 roku. Na...

Samorząd rolniczy pyta – resort rolnictwa odpowiada – są pieniądze na kredyty preferencyjne

Wielkopolska Izba Rolnicza interweniowała w resorcie rolnictwa w sprawie dostępności środków finansowych na akcję kredytową związaną z wznowieniem produkcji i odtworzeniem środków trwałych w...

Kwestionują system oceny suszy rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w piśmie skierowanym do Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego kwestionuje całokształt funkcjonowania systemu pomiaru suszy rolniczej i postuluje aby klęska suszy objęła...

WIR apeluje o zabezpieczenie środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie środków na dopłaty do preferencyjnych kredytów klęskowych. Jak podkreśla WIR w piśmie...

Zmiana ustawy jest konieczna

Zdaniem Małopolskiej Izby Rolniczej konieczna jest zmiana ustawy prawo spółdzielcze w zakresie możliwości dziedziczenia członkostwa w grupach producenckich działających w oparciu o prawo spółdzielcze...

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – wrzesień 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w...

Nowe organy statutowe Podlaskiej Izby Rolniczej

I Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej VI kadencji wybrało 4 września nowy Zarząd Izby. Prezesem został Grzegorz Leszczyński, natomiast Wiceprezesem - Marek Siniło. Powołano...

Apel IRWŁ w sprawie ASF

W związku decyzją Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła...

Czas na uregulowanie kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez wilki czy żurawie

Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwrócenie się do Ministra Środowiska w celu podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania...