fbpx

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – sierpień 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. W związku z tym, że...

Susza 2019 – Stan klęski żywiołowej w lubuskim …?

W związku z trudną sytuacją wywołaną tegoroczną suszą, Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa z prośbą o jak najszybsze skierowanie pomocy dla rolników....

Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – lipiec 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. W związku z tym, że...

28 lipca wybory do Izb Rolniczych – zamieszczamy zasady głosowania

W niedzielę 28 lipca odbędą się wybory do izb rolniczych. Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8:00 a 18:00 w wyznaczonych...
Wnioskują o zmianę przepisów określających obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych

Wnioskują o zmianę przepisów określających obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych

W związku z powtarzającymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi, organizacje rolnicze skupione w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny wnioskują do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie...

DIR apeluje do rolników – składajcie wnioski o szacowanie strat suszowych

Dolnośląska Izba Rolnicza przypomina rolnikom o konieczności oszacowania strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną susze jeszcze przed ich zbiorem. Warunkiem oszacowania strat jest złożenie...

Susza w łódzkim – Apel IRWŁ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do Ministra Rolnictwa o bieżące monitorowanie kraju pod względem suszy oraz o wystąpienie do Rady Ministrów o zabezpieczenia środków...

Wykaszanie jest niezbędne

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby niezagospodarowane działki z Zasobu KOWR były utrzymane w należytym...

Nie będzie wymagana rękojmia

Od 26 czerwca 2019r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zasad nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nie będące rolnikami. Jak podkreśla Dolnośląska Izba Rolnicza,...
Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji II edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który nosi tytuł: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”. Celem...