Już na kontach rolników

Już prawie 9, 1 mld złotych trafiło na konta rolników w ramach wypłacanych przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaliczek na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Jak podkreśla AR i MR zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania tych płatności.

Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.

Dla rolników będzie to znaczące wsparcie ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrują swoje gospodarstwa w nawozy, środki ochrony roślin i zakupują sprzęt rolniczy, gdyż są one relatywnie tańsze – informuje AR i MR

Źródło: AR i MR