Już na kontach bankowych rolników

Już  8,44 mld zł trafiło do1,24 mln rolników w ramach wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16 października  rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość wynosi 70 proc. kwoty dopłat.

– Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld złotych – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności.

W pierwszej kolejności, jak zaznacza ARiMR, pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Źródło: ARiMR