IRWŁ postuluje….

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego postuluje o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, po opłaceniu 30 lat składkowych. Zdaniem łódzkiego samorządu rolniczego taka zmiana pozwoliłaby nowym rolnikom pozyskać dofinansowanie na rozwój i modernizację tych gospodarstw.

– Obecnie dzieci rolników, gdy przejmują gospodarstwo są już po 40 roku życia co zniechęca ich do pracy w gospodarstwie, a dodatkowo fakt, iż nie mogą skorzystać z wielu dofinansowań, które zakładają wiek rolnika do 40 roku życia powoduje to, iż dzieci przejmujące gospodarstwa po rodzicach nie są już nimi zainteresowane, przez co wiele gospodarstw zostaje zlikwidowanych – uzasadnia Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.

Źródło: IRWŁ

Opracował: Samuel Skrzysz