Innowacje dla rolnictwa

Targi rolnicze

W trakcie drugiej  edycji Centralnych Targów Rolniczych 2017 w Ptak Warsaw Expo (30 listopada – 2 grudnia) organizowana będzie ekspozycja „Innowacje dla rolnictwa”.  Jej celem  jest umożliwienie rolnikom i producentom zapoznania się z innowacyjnymi technikami i technologiami dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz ich kierunkami rozwoju.

Organizatorami ekspozycji w podwarszawskim  Nadarzynie są: Ptak Warsaw Expo oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. O miejsce ekspozycyjne mogą się ubiegać podmioty i instytucja które chcą zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego.:

Wystawca może prezentować na ekspozycji jedynie konkretne rozwiązanie innowacyjne – jedną, wybraną przez niego innowację bądź rozwiązanie innowacyjne będące np.: modelem maszyny lub jej elementem, nową technologią, innowacyjnym środkiem produkcji, programem komputerowym, usługą/programem wspierającym proces produkcji, zarządzania nią. Szczególnie promowane w ramach ekspozycji będą rozwiązania wpływające na ochronę środowiska przyrodniczego – informuje CDR.

Źródło: CDR, foto: centralnetargirolnicze.pl