Hodujemy coraz mniej świń

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pogłowie świń w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszenie o 7,4%. Spadek pogłowia wystąpił w grupie prosiąt o 16,3%, warchlaków o 8,0% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 18,0%. W grupie świń na ubój (tuczniki) pogłowie wzrosło o 0,2%.

Natomiast, stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2017 r. o 163,5 tys. sztuk (o 18,0%) do poziomu 744,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 115,5 tys. sztuk (o 18,7%) do 501,6 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2018 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 126,2 tys. sztuk (o 14,5%), w tym macior prośnych o 82,0 tys. sztuk, tj. o 14,1%.

– W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2017 r., w 2018 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 3,3 p. proc.), a zmniejszył się udział pozostałych grup, w tym prosiąt o 2,2 p. proc., warchlaków o 0,2 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,9 p. proc. – mówi Izabela Dach – Oleszek z Departamentu Rolnictwa GUS.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (36,0%), mazowieckie (10,5%), łódzkie (10,1%) i kujawsko-pomorskie (9,9%). Najmniejsze udziały (poniżej 2%) miały województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,2%.

Źródło: GUS