Gospodarstwa należy dotować, a nie namawiać do ich likwidacji

0
705

W związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu ochronę polskich hodowców trzody chlewnej.

Rząd polski podnosi kwoty przeznaczone na rekompensaty i odszkodowania za likwidację stad i zaprzestanie chowu świń. Ministerstwo rolnictwa chce w ten sposób zachęcić rolników, by zrezygnowali z chowu świń, jeśli nie są w stanie spełnić warunków bioasekuracji. Jak zaznacza IRWŁ w piśmie skierowanym do ministra Ardanowskiego rolnicy są zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ, kiedy zlikwidują swoje stada, zostaną bez środków do życia. Dlatego zdaniem samorządu rolniczego gospodarstwa należy dotować, aby produkowały jak najlepszej jakości produkt, a nie namawiać do ich likwidacji. W ocenie IRWŁ gospodarstwa rodzinne przy obecnej presji medialnej oraz subwencji na likwidację stad nie będą zainteresowane w przyszłości wznowieniem hodowli.

– W interesie Polski jest przeznaczenie większej ilości środków finansowych na bioasekurację i utrzymanie hodowli trzody chlewnej. Obecnie rolnicy za 1 kg wieprzowiny otrzymują ok. 3,70-3,80 zł, taka cena nie pokrywa w zasadzie kosztów produkcji – mówi Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.

Źródło: IRWŁ