Dopłaty bezpośrednie na rekordowym poziomie

14, 533 miliardów złotych trafiło na konta rolników z tytułu dopłat bezpośrednich w ramach zakończonej 30 czerwca tegorocznej kampanii. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 99,5% puli środków przeznaczonych na ten cel.

Biorąc pod uwagę ostatnie siedem lat, to najwyższa kwota, jaka trafiła do rolników z tego tytułu. Udało się to dzięki dobrym, merytorycznym zmianom w sposobie zarządzania Agencją. Nie byłoby to również możliwe, gdyby nie sprawnie działający system informatyczny i zaangażowanie pracowników ARiMR odpowiedzialnych za naliczenie i wypłatę dopłat – informuje Biuro Prasowe AR i MR

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa co roku w ARiMR ok. 1,35 mln rolników. Pieniądze z tego tytułu wypłacane są od 1 grudnia roku, w którym składany był wniosek. Zgodnie z unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych 95 proc. dopłat bezpośrednich za dany rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca roku następnego. ARiMR zawsze wypełniała ten obowiązek. Ale nigdy wcześniej poziom wypłat nie był tak wysoki jak w ostatniej kampanii.

Źródło: AR i MR