Dla liderów wiejskich społeczności

17 czerwca br. w Łódzkim  Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbędzie się  XIX Wojewódzka Wystawa Hodowlana i Targi Rolne „W sercu Polski”. Na miejscu, w jej trakcie zaplanowano między innymi Forum „Wieś Polska”, którego celem jest zainicjowanie dyskusji i prac nad zintegrowaną strategią rozwoju obszarów wiejskich, w tym upodmiotowienia rolników i producentów rolnych.

Forum odbędzie się w Sali konferencyjnej w budynku dyrekcji ŁODR w Bratoszewicach. Jego uroczystego otwarcia o godzinie 11.00 dokonają: poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prof. Zbigniew Rau, wojewoda łódzki – informują organizatorzy.

Podczas debaty poruszane będą zagadnienia dotyczące: produkcji, przetwarzania i dostarczania żywności wysokiej jakości na rynek krajowy i eksport; tradycji gospodarstw rolników polskich we wdrażaniu postępu i innowacyjności dla rozwoju wsi oraz innowacji dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Jak podkreślają działacze rolniczej solidarności – organizatorzy Forum, jego celem jest przygotowanie założeń dwudniowej Konferencji „Wieś polska” skierowanej do liderów rozwoju obszarów wiejskich województwa łódzkiego, która odbędzie się na przełomie października i listopada w Walewicach. Jej organizatorem jest NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” we współpracy z Wojewodą Łódzkim.

Źródło: ŁODR