fbpx

Czy pryskać na chwasty w zbożach zimą? Sprawdziliśmy, jakie środki użyć w niskich temperaturach

Pod koniec krzewienia zbóż możemy zwalczać chwasty. Podpowiadamy jakie środki użyć z końcem wegetacji jesiennej zbóż.

Wykonanie zabiegu herbicydowego pod koniec wegetacji jesiennej, może być związane, np. z bardzo późnym siewem lub z oziminą wysianą terminowo, lecz z różnych powodów  nieodchwaszczoną w terminie wczesnojesiennym. Ponadto możemy mieć do czynienia jeszcze z celowo przesuniętym w czasie zabiegiem, który plantator zaplanował w terminie, w którym skiełkuje większość zimujących, późno wschodzących gatunków chwastów.

Termin aplikacji – do końca krzewienia zbóż

2,4-D 2-EHE (np. Esteron 600 EC) – substancja ta jest stosowana do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyto ozime, jęczmienia ozimego i żyta do fazy końca krzewienia. Dawka 1,0 l/ha, wykorzystywana jest do zwalczania chwastów dwuliściennych, głównie chabra bławatka i samosiewów rzepaku, ponadto skutecznie ogranicza występowanie gorczycy polnej i tasznika pospolitego.

Diflufenikan (np. Diflotex 500 SC, Liskam 500 SC) – herbicydy na bazie tej substancji stosowane są w dawce 0,25 l/ha, również do fazy końca krzewienia pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Herbicydy na bazie diflufenikanu dobrze ograniczają takie chwasty jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia czepna oraz rumian polny.

Tribenuron metylowy (np. Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, Tribe 75 WG, Tribex 75 WG) – substancja ta polecana jest głównie do zabezpieczenia plantacji pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, może być również stosowana w jeczmieniu ozimym do fazy końca krzewienia. Dawka 20 g/ha, zwalcza skutecznie takie chwasty jak: chaber bławatek, jasnota purpurowa i różowa, mak polny, samosiewy rzepaku i tobołki polne. Ponadto dobrze radzi sobie z rumianem polnym, rumiankiem pospolitym i gwiazdnicą pospolitą.

Fluroksypyr (np. Flurostar Forte) – substancja ta wykorzystywana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta, znajdujących się w fazie początku do końca krzewienia. Herbicyd ten w dawce 0,5 l/ha stosowany jest głównie do skutecznego ograniczania występowania przytuli czepnej, ponadto dobrze zwalcza jeszcze gwiazdnicę pospolitą i koniczynę czerwoną. Ponadto zaletą tej substancji jest możliwość aplikacji jej nawet w temperaturze 4°C, jednak zdecydowanie lepiej działa w temperaturze około 4-8°C.

Fluroksypyr + florasulam (np. Flurostar Super SE) – duet ten wykorzystywany jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego do fazy końca krzewienia. Dawka 1,5 l/ha skutecznie ogranicza głównie przytulię czepną oraz marunę bezwonną i rumianek pospolity, ponadto dobrze zwalcza gwiazdnicę pospolitą, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

Chlorotoluron + diflufenikan (np. Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC) – mieszanina ta jest chętnie stosowana przez plantatorów głównie w pszenicy ozimej, ponadto według zaleceń może być również aplikowana w jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym do fazy końca krzewienia. Dawka 1,5 l/ha bardzo dobrze ogranicza miotłę zbożową oraz bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurowa i różową, marunę bezwonną, rumianek pospolity, przetacznika polnego, przytulię czepną, tasznika pospolitego.

Flufenacet + pikolinafen (np. Pontos) – duet ten może być stosowany do końca krzewienia pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha, która skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz fiołka polnego, gorczyce polną, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, przetacznika perskiego, rumianek pospolity, przytulię czepną, samosiewy rzepaku i tasznika pospolitego.

Termin aplikacji – do końca wegetacji jesiennej zbóż

Pinoksaden (np. Addar 50 EC, Axial 50 EC, Axel R 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC, Paxio Duo 50 EC, Rapino 50 EC) – substancja ta wykorzystywana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta aż do końca wegetacji jesiennej. Dawka 0,9 l/ha, skutecznie ogranicza tylko chwasty jednoliścienne, tj. miotła zbożowa i wyczyniec polny, które występują nawet w bardzo zaawansowanych fazach rozwojowych i do tego w bardzo niskiej temperaturze powietrza, wynoszącej zaledwie 1-2°C.

Diflufenikan + flufenacet (np. Expert 600 SC, Komandos 560 SC, Kompleks 560 SC, Komplet 560 SC,  Mertil 600 SC, Reliance 600 SC) – duet ten polecany jest do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym i życie do końca wegetacji jesiennej. Aplikacja dawek w przedziale 0,35-0,6 l/ha, skutecznie ogranicza rozwój, takich chwastów jak: miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny (dawka 0,6 l/ha), chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, marunna bezwonna (do fazy pierwszych liści właściwych), niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, perski i trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (tylko wschody jesienne), tasznik pospolity, tobołki polne i wyka kosmata.

Diflufenikan + chlorotoluron (np. Legato Pro 425 SC) – mieszanina ta polecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta do końca wegetacji jesiennej tych zbóż. Dawka 2,5 l/ha bardzo dobrze ogranicza występowanie miotły zbożowej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, maruny bezwonnej, przetacznika perskiego, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

Mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu (np. Incelo + adiuwant Biopower) – jest to dwuskładnikowa mieszanina, którą można stosować w pszenicy ozimej, pszenicy ozimej durum, pszenżycie ozimym i życie aż do końca wegetacji jesiennej. Dawka herbicydu Incelo 0,20 kg/ha + adiuwant Biopower 1,0 l/ha, skutecznie ogranicza miotłę zbożową, wyczyńca polnego i wiechlinę roczną. Ponadto bardzo dobrze eliminuje gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę bezwonną, rumianek polny, niezapominajkę polną, ostróżeczkę polną, rdesty powojowaty i ptasi, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy (np. Monolith 11,25 WG + adiuwant Biopower) – mieszaninę tą, również można stosować od początku krzewienia aż do późnej jesieni w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie, a wykorzystywana jest w dawce 0,33 kg/ha + 1,0 l/ha Biopower do skutecznego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, stokłosy żytniej i płonnej oraz życicy trwałej. Ponadto mieszanina ta dobrze ogranicza gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Florasulam + tribenuron metylowy (np. Viking Max 80 WG) – duet ten zalecany jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta do końca wegetacji jesiennej. W dawce 25 g/ha, bardzo dobrze ogranicza jedynie gatunki dwuliścienne, tj. chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

Tribenuron metylowy + metsulfuron metylowy + florasulam (np. Fundamentum 700 WG, Locus 700 WG, Troping 700 WG + adiuwant Asystent+) – trio to może być stosowane od początku krzewienia do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Jest to jedyna mieszanina, która jest polecana do jesiennego zwalczania ostrożenia polnego, ponadto skutecznie ogranicza jeszcze inne gatunki dwuliścienne, tj. jasnota różowa, dymnica pospolita, rumianek pospolity, maruna bezwonna, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku i niezapominajka polna. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania (bez adiuwanta) wynosi 30 g/ha, natomiast z adiuwantem (Asystent+ 0,1 l/ha) wynosi 25 g/ha.

Termin aplikacji – początek zimy

Chlorotoluron (np. Desperado 500 SC, DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC, Toluron 700 SC) – jest to obecnie, praktycznie jedyna substancja polecana do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta do końca wegetacji jesiennej lub do wystąpienia pierwszych jesiennych przymrozków. Zaletą tej substancji jest możliwość aplikacji jej nawet w temperaturze -3°C, ale pod warunkiem, że na polu nie występuje okrywa śnieżna. Jednak zdecydowanie lepiej działa w temperaturze około 1-2°C.

Herbicydy na bazie tej substancji w dawce 1,4-2,0 l/ha wykorzystywane są głównie do bardzo późnego ale niezwykle efektywnego zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego oraz w mniejszym stopniu do ograniczania występowania chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty różowej, niezapominajki polnej, rumianu polnego, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.