Czas na jabłka z Europy

“Czas na jabłka z Europy” to nazwa kampanii realizowanej przez Związek Sadowników RP (w oparciu o umowę z Agencja Rynku Rolnego) zgodnie z wytycznymi nowej polityki promocyjnej UE i tym samym w oparciu o nowe unijne rozporządzenia, regulujące zasady realizacji programów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Realizację działań w ramach kampanii zaplanowano na 2 lata. Będą one prowadzone na dwóch rynkach docelowych, tj. w Egipcie i Algierii. Budżet kampanii wynosi 2 552 800,13 Euro, z czego kwota równa 2 040 320,10 Euro stanowi wkład UE.

– Kampania pt. „Czas na jabłka z Europy” to pierwsza polska kampania realizowana Strategia kampanii opiera się na działaniach B2B – budowaniu i utrzymaniu silnych relacji z partnerami handlowymi, wspieranych akcjami skierowanymi do konsumentów, czyli promocją w punktach sprzedaży, reklamą w mediach społecznościowych, prasie, telewizji oraz komunikacji publicznej. Komunikaty kampanii będą skupiać się na podkreślaniu wysokiej jakości, tradycji i ciągłości produkcji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka grójeckie”, jak również europejskich jabłek – informuje Agencja Rynku Rolnego

Źródło: ARR