Bez poprawek

Bez poprawek Senat RP przyjął 17 listopada o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz czeka ona na podpis Prezydenta RP.

Nowelizacja ta umożliwi prezesowi ARiMR umarzanie wierzytelności z urzędu w sytuacji, gdy nie odzyskano ich w wyniku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów ich dochodzenia i egzekucji.

Ponadto podwyższono z 15 tys. do 40 tys. zł kwotę, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda ministra finansów. Ustawa ma też umożliwić odzyskanie przez agencję należności ujętych w księdze dłużników (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowego).

Źródło: Senat RP