fbpx
Strona głównaUprawaAGROBANK - narzędzie, które pomoże w doborze najbardziej właściwych odmian roślin

AGROBANK – narzędzie, które pomoże w doborze najbardziej właściwych odmian roślin

AGROBANK to informatyczne wsparcie rolników i doradców rolniczych w celu zachowania bioróżnorodności i doboru najlepszych odmian roślin użytkowych w danych warunkach glebowo-klimatycznych.

W nadchodzących tygodniach, po blisko 4 latach, zakończy się realizacja projektu AGROBANK pt.: „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”. Projekt został sfinansowany w kwocie około 10 mln złotych przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG I. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy merytorycznym wsparciu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowe oraz Fundacji Kaleckiego.

AGROBANK jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej, przechodzącej przemianę, gospodarki rolnej oraz wpisuje się w Unijną Strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” oraz we Wspólną Politykę Rolną, których celem jest ochrona przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów, poprzez odbudowę bioróżnorodności oraz ochronę jakości żywności i zdrowia.

Realizacja projektu AGROBANK ma wpłynąć na zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów genetycznych roślin rolniczych, poprzez właściwe zarządzanie, powiązane z informacją dotyczącą procedur gromadzenia, przechowywania, waloryzacji wiedzy tradycyjnej z nimi związanej oraz kompleksowego opracowywania danych i udostępniania ich z wykorzystaniem rozbudowanego systemu bioinformatycznego, wspierającego Platformę Innowacji w zakresie Zasobów Genetycznych Roślin Użytkowych. System będzie wykorzystywany w Banku Genów IHAR-PAN w Radzikowie do rejestracji i przechowalnictwa wycofanych i pojawiających się na rynku nasion roślin użytkowych, jak również do świadczenia usług doradztwa rolniczego. Korzystać z niego będą mogli również rolnicy i inni interesariusze w doborze najbardziej właściwych odmian roślin użytkowych w danych warunkach glebowo-klimatycznych.

Genetyczne zasoby, jakimi są gatunki i odmiany roślin regionalnych i lokalnych, w obecnych czasach mają coraz większą wartość gospodarczą w produkcji rolniczej i często są skutecznym narzędziem konkurencji rynkowej, stanowiąc jednocześnie ważne źródło dziedzictwa biologicznego, społecznego i kulturowego. Dlatego też ich zachowanie i wykorzystanie w produkcji rolniczej odgrywa istotną rolę w zapewnieniu w dłuższej perspektywie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jest dobrem narodowym chronionym i nadzorowanym przez państwo. W związku z tym, mogą i powinny służyć rolnikom w realizacji ich produkcyjnych preferencji, a naukowcom i hodowcom roślin do badań, na przykład w postaci krzyżowania genowego w celu stworzenia nowych odmian roślin, kompromisowych, zapewniających efektywność plonu i odporność na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne jak również wspierających bioróżnorodność. W trakcie projektu, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, organizowane były poletka demonstracyjne, na których wysiewano i zbierano plony dawnych gatunków i odmian roślin uprawnych, m.in. pszenicy, jęczmienia i owsa.

Równolegle do prac polowych, budowane były aplikacje informatyczne do genotypowania, fenotypowania, rejestracji i przechowalnictwa nasion, dzięki którym Bank Genów w Radzikowie stał się najnowocześniejszym obiektem tego typu w Europie.

W ramach projektu opracowana została również aplikacja do wyboru gatunku/odmiany roślin uprawnych. Umożliwi ona rolnikowi wybór szczególnie rekomendowanej odmiany do uprawy w określonych przez niego warunkach środowiskowych. Będą to zarówno odmiany z listy odmian zrejestrowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), jak i odmiany dawne regionalne i lokalne, preferowane głównie do tradycyjnej uprawy, na przykład w mniejszych powierzchniowo gospodarstwach – ekologicznych. Charakterystyka tych odmian jest dostępna w bazie danych systemu Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG), które wchodzi w skład IHAR-PIB w Radzikowie. Dzięki aplikacji użytkownicy będą mieli również możliwość monitorowania stanu uprawy i prognozowania plonu, a co za tym idzie, przewidywanego dochodu. Aplikacja ta udostępniona  zostanie w 3 kwartale 2022 roku. Informacja na ten temat pojawi się na stronie internetowej www.cdr.gov.pl

Funkcjonowanie wszystkich aplikacji zbudowanych w projekcie AGROBANK jest potwierdzeniem postępującej cyfryzacji usług doradczych i badawczych, co jest priorytetem na najbliższe lata Unii Europejskiej. W istotny sposób uporządkuje i ułatwi transfer wiedzy, usprawni współpracę i tym samym budowę skutecznej struktury i organizacji systemu AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation Systems). Dodatkowo wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój wsi, bez ujemnego wpływu na bioróżnorodność, poprawiając warunki prowadzenia działalności gospodarczej i warunki życia na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym nienaruszaniu specyficznych zasobów wsi, do których zalicza się walory środowiska naturalnego, krajobraz, tradycje i dziedzictwo kulturowe. Projekt jest wsparciem dążenia do zrównoważonej i efektywnej gospodarki rolnej oraz działań dla zachowania różnorodności biologicznej. Wielokierunkowość upraw, różnorodność odmian, utrzymanie obszarów wegetacji roślin łąkowych, połączona z przyjazną środowisku technologią uprawy, leży w interesie całego świata.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, niezależnie od projektu AGROBANK, zaangażowane jest również w inne projekty informatyczne, zarówno krajowe i zagraniczne mające na celu wsparcie rolników i doradców rolnych w podejmowaniu decyzji produkcyjnych i handlowych, w tym na przykład w cyfrowej identyfikacji chorób roślin użytkowych, podejmowaniu decyzji nawozowych, stosowaniu środków ochrony roślin, wyliczaniu bilansu wodnego. Ich funkcjonowanie będzie zintegrowane w ramach dostępnej obecnie platformy www.edwin.gov.pl, a docelowo rozwijane w planowanej do zbudowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompleksowej platformy informatycznej „Rolnik.gov.pl”.

Piotr Dąbrowski, Paulina Łukawska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.