fbpx

Zwrot podatku rolnego nie ma sensu. Są lepsze rozwiązania

Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” w stanowisku przedstawionym Ministerstwu Rolnictwa krytycznie ocenił projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za rok 2024 rok, między innymi nierealne terminy przewidziane w projekcie tej ustawy, jak również to, że na zgłoszenie uwag organizacje rolnicze miały tylko 3 dni, w tym wolny od pracy weekend.

 Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” w uwagach do projektu ustawy o zwrocie części podatku rolnego za rok 2024 rok przesłanych do resortu rolnictwa domaga się obniżenia podatku rolnego, a nie jego zwrotu. W ocenie związku zwrot podatku powoduje:

Samasz loteria - baner

  • ograniczenie liczby beneficjentów – do podatników podatku rolnego prowadzącemu gospodarstwo rolne i będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem,
  • konieczność tworzenia biurokratycznej procedury postępowania administracyjnego wnioskowego także w sytuacji, gdy podatek rolny nie został jeszcze zapłacony w całości,
  • uznanie zwrotu za pomoc publiczną, a tym samym konieczność uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w ustawie.

Związek zwrócił uwagę na nierealne terminy przewidziane w projekcie omawianej ustawy. Wniosek o zwrot trzeba będzie złożyć od 2 do 31 maja 2024 roku, a urząd ma wydać decyzję do 30 czerwca 2024 r. Oznacza to błyskawiczne przyjęcie ustawy przez rząd, Sejm, prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Ponadto projekt przewiduje 14-dniowe vacatio legis. W tym okresie trzeba będzie jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Oznacza to, że do 30 czerwca nie będzie jeszcze zgody Komisji Europejskiej, gdy urzędy (wójt, burmistrz, prezydent) będą musiały wydać decyzje zwrotowe. Ponadto związek zwraca uwagę, że resort rolnictwa nie wziął pod uwagę, że możliwa jest odmowa Komisji.

Co proponuje Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”?

Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” chce zapisania w projekcie ustawy o zwrocie części podatku rolnego za rok 2024 rok, że wysokość stawek podatku rolnego w roku 2024:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi 185,125 zł,

2) od 1 ha gruntów wynosi 370,25 zł.

W przypadku gdy należność z tytułu podatku rolnego za rok 2024 zostanie zapłacona w wysokości przekraczającej wskazane wyżej, urząd miałby zwracać nadpłatę na rachunek bankowy tego podatnika albo rachunek tego podatnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany przez podatnika.

Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” chce, aby wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawiali wojewodzie w terminie do dnia 15 stycznia 2025 r. sprawozdanie dotyczące wysokości z tytułu obniżenia stawek podatku rolnego w roku 2024 r. Budżet państwa miałby przekazywać gminom równowartość kwoty z tytułu obniżenia stawek podatku rolnego, wynikającą ze sprawozdania w terminie 2 tygodni.

Stawki kwotowe określone w proponowanych przez związek rozwiązaniach są ustalone na poziomie roku 2023, zatem nie byłaby wymagana zgoda Komisji Europejskiej, ponieważ nie byłaby to pomoc publiczna.

Ponadto związek zwrócił uwagę na podkreślany w orzecznictwie sądów zakaz wprowadzania zmian w czasie trwania roku podatkowego. W trakcie roku podatkowego mogą być wprowadzane zmiany korzystne dla podatników. Zatem dopuszczalne jest przyjęcie rozwiązań obniżających stawki podatku rolnego w roku 2024 na poziomie 2023 w trakcie roku podatkowego – podkreśla Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”.

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.