fbpx

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – herbicydy w terminie przedwschodowym

Zabieg przedwschodowy, czyli herbicydem doglebowym potrafi zabezpieczyć plantację zbóż przez kolejne 1-3 miesiące od momentu jego wykonania.

Do przedwschodowego odchwaszczania zbóż ozimych, zarejestrowanych jest obecnie ponad 45 herbicydów. Wydawać by się mogło, że jest to dużo. I tak i nie, gdyż te kilkadziesiąt herbicydów, zawiera w swoim składzie jedynie pięć substancji czynnych (s.cz.) występujących samodzielnie, tj. flurochloridon i diflufenikan (grupa HRAC 12), flufenacet (grupa HRAC 15), prosulfokarb (grupa HRAC 8) i pendimetalina (grupa HRAC 3) oraz trzy mieszaniny składające się z dwóch komponentów, tj. diflufenikan + flufenacet (grupa HRAC 12 i 15), diflufenikan + prosulfokarb (grupa HRAC 12 i 8) oraz  flufenacet + pikolinafen (grupa HRAC 15 i 12).

Na całe szczęście analizując przynależność tych substancji do grupy chemicznej i ich mechanizm dziania oraz spektrum zwalczanych gatunków chwastów wydaje się, że ta liczba s.cz., w większości przypadków, zaspokaja potrzebę skutecznej ochronę plantacji zbóż w okresie jesiennym.

Pojedyncze substancje czynne herbicydów

Flurochloridon (np. Racer 250 EC, Vernal 250 EC) – stosuje się do 2 dni po siewie pszenicy, pszenżyta i żyta. Substancja ta zabezpiecza plantację przez okres kolejnych około 40 dni. Zwalczane chwasty to: miotła zbożowa, wiechlina roczna, mak polny, maruna nadmorska, rumianek pospolity, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołków polnych.

Diflufenikan (np. Fenfludi 500 WG, Mendel 500 SG, Ossetia, Kinara 500 SC, Sempra 500 SC, Diflotex 500 SC, Liskam 500 SC) – herbicydy na bazie diflufenikanu, można aplikować zaraz po siewie ale przed wschodami pszenicy bądź żyta oraz po wschodach aż do końca krzewienia pszenicy, jęczmienia i żyta. Diflufenikan, w sprzyjających warunkach wilgotnościowych, może pozostać aktywny na powierzchni gleby przez bardzo długi okres czasu, nawet do 120 dni, zabezpieczając w ten sposób plantację ozimin głównie przed wyczyńcem polnym, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, maruną nadmorską, niezapominajką polną, przytulią czepną, przetacznikiem bluszczykowym i perskim, tasznikiem pospolitym. Natomiast miotła zbożowa jest średnio wrażliwa na działanie tej substancji.

Flufenacet (np. Fence 480 SC, Fluent 500 SC, Cetnik 500 SC, Cevino 500 SC, Inker 500 SC, Glosset SC, Glosset 600 SC, Sunfire 500 SC) – herbicydy na bazie flufenacetu, można stosować zaraz po siewie ale przed wschodami pszenicy oraz w fazie liścieni do 3 liści pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta. Herbicydy zawierające w swoim składzie flufenacet, pozostają aktywne w glebie przez około 45 dni. Substancja ta przeznaczona jest do zwalczania głównie gatunków jednoliściennych, tj. miotła zbożowa, wiechlina roczna, stokłosa bezostna, życica trwała i wyczyniec polny. Natomiast fiołek polny i przytulia czepna są średnio wrażliwe na działanie tej substancji.

Prosulfokarb (np. Fidox 800 EC, Roxy 800 EC, Spannit 800 EC, Tiara 800 EC, Takoba 800 EC, Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Krum 800, Mahak 800) – substancja ta polecana jest do ochrony pszenicy ale może być również stosowana w pszenżycie, życie i jęczmieniu, zaraz po ich siewie aż do uzyskania fazy 3 liści. Substancja ta stosowana doglebowo, może być pobierana przez chwasty przez około 35 dni od momentu aplikacji. Najskuteczniej działa na takie gatunki jak: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, przetacznik, przytulia czepna i samosiewy rzepaku.

Pendimetalina (np. Pencot 330 EC, Penfox 330 EC, Penpol 400 SC, Sharpen 330 EC, Sharpen 400 SC, Activus 400 SC, Pendigan Strong 400 SC, Penshui) – herbicydy na bazie pendimetaliny, można aplikować zaraz po siewie ale przed wschodami pszenicy i jęczmienia oraz w fazie liścieni do 3 liści pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta. Substancja ta pozostaje aktywna w glebie przez okres około 90 dni, dzięki czemu skutecznie ogranicza takie chwasty jak: miotła zbożowa, wyczyniec polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, fiołek polny, jasnoty, niezapominajka polna i tasznik pospolity.

Gotowe mieszaniny herbicydów

Niewątpliwą zaletą stosowania gotowych mieszanin jest ich uzupełniające się i zarazem wzmacniające wzajemnie działanie, wynikające z możliwości zastosowania hybrydowego (czyli doglebowego jak i nalistnego), dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dłuższych i lepszych efektów chwastobójczych.

Diflufenikan + flufenacet (np. Arnold) – mieszaninę tą można stosować przed wschodami pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego oraz po wschodach w fazie liścieni do 4 liści pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego pszenżyta ozimego i żyta. Duet ten zastosowany przedwschodowo, skutecznie zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz gwiazdnicę pospolitą i przytulię czepną. Natomiast aplikacja nalistna dodatkowo ogranicza takie chwasty jak: bodziszek drobny, bylica piołun, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, rumian polny, rumianek pospolity, przetacznik bluszczykowy i perski, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity i tobołki polne.

Diflufenikan + prosulfokarb (np. Boxer Evo EC) – duet ten można stosować w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie i pszenżycie ozimym, tuż po siewie ale przed ich  wschodami lub po wschodach zbóż, od fazy liścieni do fazy 3 liści. Mieszanina ta dobrze eliminuje zarówno gatunki jednoliścienne, np. miotła zbożową i wiechlinę roczną oraz niektóre chwasty dwuliścienne, tj. gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna i samosiewy rzepaku. Natomiast po zastosowaniu nalistnym dodatkowo zwalczane są jeszcze dwa chwasty, tj. rumianek pospolity i tasznik pospolity.

Flufenacet + pikolinafen (np. Pontos) – jest to bardzo skuteczna mieszanina, którą można zastosować tuż po siewie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta ozimego aż do momenty uzyskania przez te gatunki zbóż fazy końca krzewienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest podczas aplikacji przedwschodowej (doglebowej) zniszczenie miotły zbożowej oraz fiołka polnego, gorczycy polnej, gwiazdnicy pospolitej, przetacznika perskiego, rumianku pospolitego i tasznika pospolitego a w aplikacji po wschodowej (nalistnej), dodatkowo możemy jeszcze skutecznie ograniczyć występowanie maku polnego  i przytuli czepnej.

Przedwschodowy (doglebowy) zabieg herbicydowy jest niestety coraz rzadziej stosowany przez plantatorów. Szkoda, gdyż w momencie pojawienia się sprzyjających warunków wilgotnościowych, a pod koniec września i na początku października, takie przeważnie co roku występują, zabieg herbicydem doglebowym jest bardzo skuteczny i trwały. Potrafi zabezpieczyć plantację, przez kolejne 1-3 miesiące od momentu  wykonania aplikacji.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.