Zmiana ustawy o ARR – już z prezydenckim podpisem

Prezydent Andrzej Duda  24 lipca roku podpisał ustawę dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa ta  stwarza podstawę prawną niezbędną do wdrożenia, począwszy od początku roku szkolnego 2017/2018, nowego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych – tzw. programu dla szkół, mając na uwadze zmiany wprowadzone w przepisach Unii Europejskiej, jak również zmiany przepisów krajowych związane z ograniczeniem liczby funkcjonujących w Polsce agencji płatniczych oraz powołaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Doprecyzowuje  też przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, które mają na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Wprowadza również wyłączenia przedmiotowe w odniesieniu do dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego.

Ponadto dokonuje ponadto szeregu zmian w przepisach ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w zakresie wybranych mechanizmów na rynkach rolnych, w celu większej racjonalizacji podziału zadań w obszarze agencji rolnych. Zmiany te obejmują m.in. monitorowanie skupu mleka, realizację programu wsparcia pszczelarstwa oraz wykonywanie czynności związanych z kwotowaniem produkcji mleka i z przekroczeniem kwot produkcyjnych na rynku mleka.

Ustawa zmienia także ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowując przepisy określające, w jakich przypadkach do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych nie stosuje się zasady konkurencyjności określonej w tej ustawie.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP