Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 lutego rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 oraz na temat obrony interesów polskich producentów tytoniu.

Przyjęte na forum UE regulacje nie przewidują możliwości uruchomienia w ramach płatności bezpośrednich odrębnego instrumentu finansowanego ze środków unijnych dla sektora tytoniowego. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydował o przyznawaniu przejściowego wsparcia krajowego w formie płatności niezwiązanej z produkcją. Wsparcie to ma być realizowane do 2020 r. Ma ono charakter degresywny i może być przyznawane na zasadach obowiązujących do 2013 r. Niezależnie od wsparcia rolnik może otrzymać jednolitą płatność obszarową i płatność za zazielenienie oraz pomoc w ramach pozostałych instrumentów wsparcia bezpośredniego, np. płatność dodatkową czy płatność dla młodych rolników.
 
Podsekretarz stanu poinformował, z jakich instrumentów mogą ponadto korzystać producenci tytoniu w ramach wsparcia sektora rolnego. Łącznie w latach 2015-2020 planowane jest wypłacenie w ramach płatności krajowej do tytoniu prawie 180,5 mln euro –informuje Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Uczestniczący w obradach przedstawiciele plantatorów podkreślali bardzo trudną sytuację producentów tytoniu, m.in. brak opłacalności produkcji i zagrożenie ze strony szarej strefy. Dlatego ich zdaniem proponowane przez resort wsparcie jest niewystarczające.
 
Komisja rozpatrzyła również informację Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
 
Jarosław Pinkas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w swoim wystąpieniu podkreślił, że prace legislacyjne trwają i w ciągu dwóch tygodni projekt powinien wejść pod obrady Rady Ministrów. Ponadto zgodnie z wnioskami branży tytoniowej przesunięto moment wejścia w życie przepisów z maja 2016 r. na luty 2017 roku.
 
Obi oba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności