Z myślą o stabilizacji dochodów rolniczych

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi istnieje pilna potrzeba utworzenia rolniczego funduszu gwarantującego stabilność dochodów gospodarstw rolnych w związku z ryzykiem spadku cen na rynkach niezależnie od wdrożonego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich umożliwiających wypłatę odszkodowań z tytułu ryzyk związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Problemem jest, jak zaznacza resort rolnictwa zapewnienie źródeł przychodów funduszu ze względu na przepisy unii europejskiej, które uniemożliwiają finasowanie kapitału początkowego funduszu ze środków budżetu państwa.
MR i RW zakłada utworzenie funduszu ze środków własnych producentów rolnych i skuteczne włączenie budżetu Państwa w refundację znacznej części wypłaconych odszkodowań dla producentów rolnych w przypadku zaistnienia przesłanek rekompensat.