XIII Mleczne Mistrzostwa Polski

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie organizuje z myślą o rolnikach producentach mleka  XIII Mleczne Mistrzostwa Polski.

– Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału rolników – producentów mleka za pośrednictwem Spółdzielni Mleczarskich/odbiorców mleka/ zrzeszonych w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie – mówi Waldemar Broś, prezes zarządu KZSM ZW. Rew.

W konkursie mogą uczestniczyć najwięksi producenci mleka w każdym województwie – właściciele gospodarstw indywidualnych – rodzinnych do 300 ha (dostawcy mleka do spółdzielni mleczarskich – członków Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego).

Uczestników konkursu wyłaniają Spółdzielnie Mleczarskie spośród swoich największych dostawców – wytypowani uczestnicy wypełniają „Kartę Uczestnika” w „ Mlecznych Mistrzostwach Polski”. Natomiast Spółdzielnie Mleczarskie wypełniają „Kartę zgłoszenia” potwierdzającą udział w konkursie. W przypadku, gdy w Spółdzielni Mleczarskiej dwóch lub więcej producentów mleka dostarczyło w roku  identyczną ilość mleka do skupu, Spółdzielnia wypełnia jedną „Kartę zgłoszenia” potwierdzającą udział w konkursie, natomiast tyle kart uczestnictwa w „Mlecznych Mistrzostwach Polski” ilu uczestników zgłasza do konkursu.

Edycja konkursu obejmuje dostawy mleka w trwającym od 1 stycznia –  do 31  grudnia danego  roku. Wypełnione – „Kartę zgłoszenia do konkursu” i karty uczestników, Spółdzielnia Mleczarska powinna dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października roku zgłaszanego.

Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas  Targów Mleczarskich „Mleko-Expo”  2017 (15-17 listopada 2017 r.) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Źródło: KZSM