Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do udziału w wyjeździe szkoleniowym do Teksasu. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych trwa 5 tygodni.

Jak zapewniają organizatorzy ma on dostarczyć młodym ludziom wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Główne cele Programu to przede wszystkim zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych, wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie i
budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

Osoby, które zdecydują się na wyjazd mają zapewniony pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej. Ponadto zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii, poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym.

Koordynatorem Programu ze strony polskiej jest Katarzyna Boczek – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Natomiast ze strony amerykańskiej – Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University.Teksas

Termin wyjazdu: 16 czerwca 2020 – 19 lipca 2020 r. Długość trwania programu: 5 tygodni. Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat. Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze. Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację. Mile widziane jest prawo jazdy na samochód, traktor czy inne maszyny rolnicze.

Grupa młodych rolników z Teksasu przylatuje do Polski 30 maja 2020 r. i uczestniczy w trzydniowym programie wprowadzającym organizowanym przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Źródło: PZPRZ

Opracował: Krzesimir Drozd