Wykaz producentów ekologicznych

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnił wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym.

https://ijhars.gov.pl/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.html

Główny Inspektor JHARS udziela zainteresowanym osobom informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie: imienia, nazwiska/nazwy, adresu, powierzchni upraw oraz wielkości produkcji ekologicznej – w przypadku producentów rolnych, imienia, nazwiska/nazwy, adresu oraz branży działalności – w przypadku producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie przygotowania, imienia, nazwiska/nazwy, adresu oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych.

Informacja o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej jest przekazywana w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku Excel / plikach Excel (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail osoby zainteresowanej.

Na stronie internetowej IJHARS zostały zamieszczone informacje o liczbie producentów ekologicznych oraz powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Źródło: IJHARS