Wsparcia dla gmin popegeerowskich; od 50 tys. do 5 mln zł

Od 4 stycznia do 12 lutego 2021 roku prowadzony jest nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski o wsparcie należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046, poz. 1144) przez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody,,     po zaopiniowaniu ich przez właściwe oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wielkość dotacji – minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł. Jak się dowiedzieliśmy, preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminy mogą przeznaczyć środki m.in. na:

– budowę, rozbudowę, przebudowę:
– kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
– dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
– centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
– świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.
– modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków,
– prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności