Wnioski również drogą elektroniczną

Agencja rynku Rolnego uruchomiła Platformę Usług Elektronicznych, która daje beneficjentom możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.

Podstawowymi funkcjami PUE jest wypełnienie formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług, opatrzenie ich podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP) oraz ich przesłanie do ARR.

Dzięki PUE można również uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w Profilu Interesanta, wniesienie należnej opłaty, sprawdzić stan sprawy oraz uzupełnić braki w już przesłanych dokumentach. Platforma Usług Elektronicznych zastąpiła funkcjonującą do tej pory aplikację e-Wnioski – informuje ARR.

Źródło: ARR