Więcej na bioasekurację

W dniach 21 – 22 września Senat RP zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zmiany zaproponowane przez rząd dotyczą zwiększenia limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się ASF, czyli na wypłatę odszkodowań oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Jak ustaliliśmy  maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania ma wynieść ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat ma zostać przeznaczona maksymalnie kwota ok. 8 mln zł w 2017 r. i taka sama wysokość środków w 2018 r.

Źródło: Senat RP