Ważne dla rolników – Aktualne nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Obecnie trwające nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Termin naboru  Poddziałanie
od 29 listopada 2019 r.
do 27 stycznia 2020 r
Poddziałanie 3.2
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym
od 29 listopada
do 28 grudnia 2019 r.
Poddziałanie 4.1.1
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
od 30 grudnia 2019 r.
do 28 stycznia 2020 r.
Poddziałanie 4.1.2
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
od 21 listopada
do 20 grudnia  2019 r.
Poddziałanie 4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
do 31 grudnia 2019 r Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
od 28 października
do 13 grudnia 2019 r.
Działanie 9
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

 

Źródło: MRiRW

Opracował: Krzesimir Drozd