Ważne dla hodowców zwierząt

ARiMR przypomina wszystkim posiadaczom zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, owce, kozy czy świnie, o konieczności dokonania – najpóźniej do 31 grudnia – spisu posiadanych zwierząt w gospodarstwie.

– Spis zwierząt należy dostarczyć do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem platformy cyfrowej e-PUAP najpóźniej 7 dni od dnia jego przeprowadzenia. Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę i już teraz należy spisać stado – informuje ARiMR.

W przypadku bydła trzeba podać: numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz „BYDŁO” oraz nie zapomnieć o podpisie.

Natomiast w  przypadku świń trzeba podać: numer siedziby stada, datę, w prawym górnym rogu słowo „ŚWINIE”, podajemy również łączną ilość zwierząt przebywających w stadzie na dzień spisu i składamy podpis.

Źródło:  ARiMR