Odstąpić od wymierzania kar

Choć z końcem roku 2016 upłynął termin wykonania i przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spisu zwierząt gospodarskich, z tego obowiązku wywiązała się dopiero połowa rolników. A przepisy w tym względzie są surowe i dają możliwość nakładania grzywien za niedostarczenie spisu.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej będąc przekonanym, że informacja o tym obowiązku nie dotarła jeszcze do wszystkich rolników, apeluje do ministra rolnictwa o wystąpienie do podległych mu służb z sugestią, by w przypadkach opóźnienia wykonania spisu zwierząt w roku 2016 odstąpić od wymierzania kar.

Poniżej zamieszczamy treść pisma, jakie Wielkopolska Izba Rolnicza  wystosowała do Ministra Krzysztofa Jurgiela.

“Szanowny Panie Ministrze,

Wielkopolska Izba Rolnicza z zaniepokojeniem odbiera informacje dotyczące niewywiązania się przez rolników z obowiązku przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, który należało dostarczyć do Biur Powiatowych ARiMR do 31 grudnia 2016 r. Według naszych informacji ok. 50% rolników nie wywiązało się z tego obowiązku.

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Przepisy te weszły w życie 18 października ubiegłego roku. Do wielu rolników nie dotarła informacja o wprowadzonym obowiązku, w związku z tym nie są świadomi ciążącego na nich zobowiązania. Poza tym wg rolników informacji o różnych nowo wprowadzanych w 2016 roku przepisach było zbyt wiele, a sposób ich przekazywania odbywał się chaotycznie.

Pragniemy dodać, że Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w proces informowania rolników o nowych obowiązkach dotyczących zwalczania chorób zakaźnych. Wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii i BP ARiMR w czwartym kwartale 2016 r. przeprowadziliśmy cykl szkoleń we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego pt. “Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”, w trakcie których rolnicy zostali poinformowani o nowych obowiązkach.

Zważywszy na zaistniałą sytuację Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa o wydanie zaleceń instytucjom kontrolującym, aby nie karać rolników za niewywiązanie się z dostarczenia spisu stanu zwierząt w roku 2016.
Naszym zdaniem konieczne jest poczynienie dalszych kroków mających na celu rzetelne poinformowanie rolników o obowiązujących zaleceniach i dopiero po skutecznym dotarciu z informacją do zainteresowanych, można wprowadzać sankcje za nieprzestrzeganie nowych zasad w roku 2017.

Aktualnie na terenie całej Wielkopolski odbywają się spotkania w ramach X edycji Forów Rolniczych, objętych przez Pana Ministra honorowym patronatem. W trakcie spotkań przekazywane są informacje dotyczące nowych przepisów i wymagań jakie stawiane są przed posiadaczami zwierząt. Z naszej strony zobowiązujemy się do umieszczenia komunikatów na naszej stronie internetowej, w biuletynie Wielkopolskiej Izby Rolniczej „Siewca” oraz na naszych portalach społecznościowych.

Z poważaniem

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski”

Źródło: WIR