Wartość nawozowa słomy rzepaku. Ile składników w słomie rzepaku?

słoma, resztki rzepak
Wartość nawozowa słomy rzepaku. Ile składników w słomie rzepaku; Fot. Katarzyna Szulc

Przyorana lub wymieszana z glebą słoma rzepaku, a także pozostawione na powierzchni resztki pożniwne rzepaku w znacznym stopniu poprawiają bilans materii organicznej. Sprawdź, jaka jest wartość nawozowa słomy rzepaku, ile składników wnosi słoma i resztki pożniwne rzepaku.

Zanim przejdę do właściwego tematu, zwracam uwagę, iż podstawowym celem uprawy roli jest dążenie w kolejnych latach do uzyskania, a następnie utrzymania w optymalnym stanie trzech podstawowych właściwości gleby:

  • fizycznych, czyli gruzełkowatej struktury, optymalizującej stosunki wodno-powietrzne,
  • chemicznych, czyli uzyskanie optymalnego odczynu i zasobności w makro- i mikroelementy,
  • biologicznych, czyli uzyskanie korzystnych warunków do aktywności pożytecznych mikroorganizmów (bakterii, grzybów, promieniowców) oraz dżdżownic.

Właściwości te wzajemnie zazębiają się i są w dużym stopniu zależne od siebie. Niemniej po ich spełnieniu, gleba staje się żyzna i urodzajna, dzięki czemu uzyskiwane plony są w mniejszym stopniu  zależne od przebiegu pogody.

Resztki pożniwne użyźniają glebę

By uzyskać zamierzony cel, konieczne jest między innymi, utrzymanie dodatniego bilansu substancji organicznej w glebie, z której tworzą się związki próchniczne.

W wielu gospodarstwach, zwłaszcza bez inwentarzowych, bilans ten poprawiany jest poprzez umiejętne zagospodarowanie resztek pożniwnych (głównie słomy) zbóż i rzepaku. W tych gospodarstwach są one często jedyną substancją organiczną wnoszoną do gleby, zastępując w znacznym stopniu nawozy naturalne (obornik lub gnojowicę).

Przeciętnie po żniwach pozostaje na polu do 6 t/ha słomy rzepakowej, zależnie od warunków glebowych, prowadzonej agrotechniki, w tym nawożenia, odmiany, wysokości cięcia i wielu innych czynników. Poza tym pozostaje 3-4 t/ha innych resztek pożniwnych, głównie ścierni i korzeni. Często także wyrosłe z osypanych nasion, samosiewy rzepaku i chwasty.

Po mineralizacji resztek pożniwnych pozostają makro- i mikroelementy

Po ich mikrobiologicznej mineralizacji (przeciętnie w okresie 6-8 miesięcy), gleba zasilana jest we wszystkie podstawowe makro- i mikroelementy, wykorzystywane następnie przez uprawiane rośliny w kolejnym roku.

Oczywiście składniki te zostały wcześniej pobrane z gleby, a więc nie zasilają jej dodatkowo. Z makroelementów najwięcej pozostaje potasu, a następnie wapnia i azotu, zaś z mikroelementów: żelaza, manganu i cynku. Zawartość azotu w resztkach pożniwnych rzepaku jest bardzo rozbieżna (+/- 30 proc.), zależna głównie od ich biomasy, zawartości w glebie i dawek w nawozach.

Podobnie jest z zawartością mikroelementów, zwłaszcza manganu i żelaza. Ich zawartość zależna jest z kolei w dużym stopniu od pH gleby. Wraz ze spadkiem pH wzrasta koncentracja przyswajalnych form Mn i Fe w glebie, co przekłada się na ich zawartość w resztkach pożniwnych..

Z resztek pożniwnych tworzy się próchnica

Wartość nawozowa resztek pożniwnych rzepaku, w tym głównie słomy, oceniana jest także pod kątem wniesienia znacznej ilości substancji organicznej. W wyniku innego mikrobiologicznego procesu – humifikacji, powstają z niej w następstwie wielu przemian związki próchniczne.

Przyorane lub wymieszane z glebą, a także pozostawione na powierzchni, resztki pożniwne rzepaku w znacznym stopniu poprawiają ten bilans, użyźniając glebę w kolejnych 2-3 latach, a więc podobnie jak obornik, w dawce do 15 t/ha.

W jeszcze większym stopniu można poprawić ten bilans pozostawiając, a następnie mieszając z glebą samosiewy rzepaku. Jednak niesie to za sobą wiele negatywnych następstw.

Czy stosować azot i wapń na słomę rzepaku

Na słomę i inne resztki pożniwne rzepaku (w odróżnieniu od zbóż), nie ma na ogół potrzeby stosowania nawozów azotowych, by prawidłowo przebiegał proces ich mineralizacji i humifikacji. Niemniej  przy widocznych objawach jego niedoboru, np. na samosiewach, można wysiać do 40 kg/ha N.

Natomiast na glebach kwaśnych wskazany byłby w tym celu, wysiew nawozów wapniowych węglanowych, w dawce od 0,5 do 3 t/ha, w przeliczeniu na CaO, w zależności od stopnia zakwaszenia i kategorii agronomicznej gleby.

Masa makro- (w kg) i mikroelementów (w g) po mineralizacji słomy oraz ścierni  i korzeni rzepaku ozimego (średnio – dane z różnych źródeł)
Makroelementy i mikroelementy Zawartość

w 6 t słomy

Zawartość w 3 t

ścierni i korzeni

Łącznie słoma

 + ścierń + korzenie

Azot – N

Fosfor – P2O5

Potas – K2O

Wapń – CaO

Magnez – MgO

Siarka – SO3

56

18

121

94

8

19

19

7

30

20

5

8

75

25

151

114

13

27

Bor – B

Miedź – Cu

Cynk – Zn

Mangan – Mn

Żelazo – Fe

Molibden – Mo

42

34

148

242

328

3

18

14

48

112

135

brak danych

60

48

196

354

463

brak danych

 

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj