Warsztaty dla sołtysów i sołtysek

Komisja Europejska w Polsce zaprasza na warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych” Odbędą się one 18 kwietnia w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przy ulicy Jasnej w Warszawie.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem konsultacji społecznych.

Przedstawiciele KE pokażą, w jakich sprawach i okolicznościach warto prowadzić konsultacje społeczne, a także jak spożytkować ich rezultaty na rzecz wspólnoty mieszkańców.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało warsztaty mając na uwadze, że  sołectwa, jako jednostki pomocnicze gminy, podlegają intensywnym zmianom w zakresie funkcjonowania, realnych możliwości wpływu na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich; jednostki pomocnicze stanowią naturalny obszar samoorganizacji mieszkańców; mieszkańcy potrzebują wsparcia sołtysów i sołtysek w skutecznym i efektywnym wpływaniu na politykę samorządu gminnego.

Warsztaty zostały przygotowane, aby – doceniając rolę sołtysów i sołtysek w rozwoju samorządności – wspierać rozwój ich kompetencji w następujących obszarach: wykorzystania zapisów prawa, zbieranie informacji wśród mieszkańców (procedury, narzędzia) i przekazywanie władzom gminnym stanowisk i opinii opartych na pozyskanej wiedzy.

Do udziału  warsztatach organizatorzy zapraszają sołtysów i sołtyski, którzy są zainteresowani zwiększeniem wpływu mieszkańców na funkcjonowanie samorządu.

Źródło: KE