Sukcesy widać po sąsiedzku

Pod hasłem ,,Sukcesy widać po sąsiedzku” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje autorski konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

Zgłoszenia oceni przez Komisję Konkursową. Będzie ona brała pod uwagę dane zawarte w karcie zgłoszenia, dokumentację fotograficzną, ale także ogólnodostępne informacje, zaangażowanie w KSOW i PROW.

Termin dostarczenia zgłoszeń w konkursie upływa 20 października 2017 r. Zgłoszeń dokonywać mogą gminy – wójt może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo. Planowany finał konkursu – listopad 2017, a pula nagród to 30 000 zł.

Źródło: KSOW