W obliczu zagrożenia

Dziki na dzikowisku

Wojewoda Opolski apeluje do wszystkich organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży o ściślejszą współpracę w obliczu rosnącego zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF).

Zdaniem wojewody konieczne jest  kontynuowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się tej choroby zakaźnej. Apel został sformułowany po kolejnych informacjach z rejonów wschodniej granicy Polski oraz z terenów Republiki Czeskiej o wykrytych ogniskach choroby.

– Do rekomendowanych działań należą: informowanie osób przyjeżdżających na Opolszczyznę o zakazie przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podręcznym, przygotowanie aktualnych plakatów informujących o zagrożeniu, prowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego. Ponadto odpowiednie służby mają sprawdzić stan mat dezynfekcyjnych i utrzymywanie ich w gotowości do użycia – informuje Izba Rolnicza w Opolu.

ASF to epizootyczny problemem, który dotknął wschodnich terenów Polski oraz innych państw Unii Europejskiej i krajów trzecich. Choroba szerzy się, w kierunku zachodnim. Oprócz naszego kraju dotarła ona także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy i do Czech. Przypadki choroby w kolejnych państwach członkowskich pokazują, że wirus nie uznaje granic, a zagrożenie ma charakter ogólnoeuropejski.

Źródło: IRO