Urzędowe ceny produktów rolnych – do wyceny szkód łowieckich

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu określenie urzędowych cen produktów rolnych do wyceny szkód łowieckich.

Zdaniem samorządu rolniczego, pozwoli to na ograniczenie sporów dotyczących wysokości szkody łowieckiej, wynikających z przyjmowania różnego poziomu cen do wyliczeń szkód.

Źródło: KRIR