Unijni rolnicy na sprzedaż

Kontrowersyjna umowa handlowa negocjowana pomiędzy UE a USA może zniszczyć europejskie rolnictwo i zagrozić bezpieczeństwu żywności – wynika z nowego raportu Friends of The Earth Europe, który został opublikowany 28 kwietnia, w przeddzień zakończenia 13 rundy negocjacji TTIP jednocześnie w całej Europie, w tym w Polsce.

Raport ,,Unijni rolnicy na sprzedaż’’ pokazuje, że  TTIP znacząco zwiększy import amerykańskich produktów rolnych, podczas gdy unijni rolnicy poniosą straty. Badania przewidują spadek udziału rolnictwa w europejskim PKB o 0.8%, podczas gdy w USA udział ten wzrośnie o 1.9%, a zysk netto na korzyść USA wyniesie ponad 4 mld euro.

Główne zagrożenia dla unijnego rolnictwa to przede wszystkim wzrost importu taniej „przemysłowej” żywności z USA, spadek cen skupu od europejskich rolników, dopuszczenie szkodliwych technologii (jak GMO) i środków w produkcji rolnej (pestycydy)

Z  raportu wynika, że całe sektory produkcji – jak tradycyjna produkcja wołowiny – będą zagrożone. Badanie Departamentu Rolnictwa USA przewiduje spadek cen skupu płodów rolnych w każdej kategorii. Wielu rolników unijnych zmierzyć się będzie musiało z intensywniejszą konkurencją ze strony wysoko uprzemysłowionego rolnictwa amerykańskiego i spadającymi cenami.  Będzie to miało negatywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich i ochronę praw konsumenckich dot. bezpieczeństwa żywności.

Wyniki badań pokazują dobitnie to, co przemilczają zwolennicy TTIP. Umowa będzie miał znaczący i negatywny wpływ na europejskie rolnictwo. Zwłaszcza to tradycyjne, które mamy w Polsce. Spadek cen skupu dla, i tak już zmagających się z wieloma problemami rolników, może być gwoździem do trumny. Niestety, ostatni przeciek potwierdza też, że negocjatorzy Komisji są skłonni poświecić europejskie rolnictwo w zamian za dostęp do amerykańskiego rynku zamówień publicznych dla agrobiznesu – podsumowuje Maria Świetlik, ekspertka Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, polskiego wydawcy raportu.