Unijnemu rolnictwu potrzebne wsparcie inwestycyjne

Copa i Cogeca (największe unijne organizacje rolnicze) apelują do Komisji Europejskiej o większe wsparcie dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej 2021 – 2027.

Ich zdaniem Unia Europejska nowej generacji musi być punktem wyjścia do postpandemicznej rzeczywistości i przyjąć prawdziwie wspólne i skoordynowane podejście oparte na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności.

– Jeśli chodzi o rolnictwo i leśnictwo, należy wdrożyć wszystkie niezbędne narzędzia, od dotacji po pożyczki i instrumenty finansowe, aby zachęcić do bardzo potrzebnego wsparcia inwestycyjnego dla tego sektora – podkreśla Copa–Cogeca.

– Wzrost o 15 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich jest pierwszym pozytywnym krokiem. Europejscy rolnicy są jednak rozczarowani przyznanymi kwotami na WPR w ramach zmienionego wniosku w sprawie WRF. Redukcja bezpośredniego wsparcia w okresie, w którym rolnicy wywierają tak dużą presję i oczekiwania, jest po prostu nie do przyjęcia. To właściwy czas, aby pokazać naszym rolnikom, że jesteśmy gotowi wesprzeć ich w okresie przejściowym – mówi Joachim Rukwied, przewodniczący Copa.

– Z zadowoleniem należy zauważyć, że Komisja Europejska uznała rolnictwo i leśnictwo za jeden z kluczowych sektorów i jest gotowa zapewnić odpowiednie warunki do planowania ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w świetle obecnej pandemii. Potrzebujemy silnej Unii bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i potrzebujemy co najmniej takiego samego wsparcia finansowego, jak w przypadku obecnych wieloletnich ram finansowych. Bardzo ważne jest, aby to wsparcie, w tym UE nowej generacji, faktycznie było udzielane ludziom w terenie. W związku z tym wzywamy Radę do przyjęcia proaktywnego podejścia do tych propozycji i podjęcia szybkiej decyzji – dodaje Ramon Armengol, przewodniczący Cogeca.

Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności