Umożliwienie z korzystania dróg leśnych

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra środowiska Jana Szyszko o umożliwienie korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi.

Modernizacje tych  dróg sfinansowano z funduszy unijnych i środków Lasów Państwowych. Obecnie te drogi nie są dostępne dla okolicznych mieszkańców, ponieważ przy wjazdach są zamontowane szlabany, a także obowiązują zakazy wjazdu. Wykorzystanie środków publicznych i budowa dróg przeznaczonych tylko dla służb leśnych i straży pożarnej wydaje się nieefektywne dla lokalnej społeczności.

– Zmodernizowane i nowopowstałe drogi powinny służyć służbom leśnym, ochronie pożarowej, ale także zwiększać możliwości korzystania przez społeczeństw. Otwarcie tych dróg dla rolników pozwoli im również na skrócenie drogi przejazdu z gospodarstwa na pola, co da wymierny efekt dla środowiska – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR