Plan Strategiczny WPR – uwagi samorządu rolniczego

Według izb rolniczych Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027 musi zakładać rozwój gospodarstw rolnych, a kluczowym wyzwaniem powinno być zwiększenie rentowności, dochodów, wydajności i efektywności gospodarstw rolnych, a także wymiana pokoleń, zgodnie z dokumentem roboczym służb komisji „Zalecenie Komisji dla Polski w sprawie planu strategicznego WPR”. Niestety Krajowa Rada Izb Rolniczych nie dostrzega  tych założeń w przedłożonym do konsultacji projekcie Planu.

Zdaniem samorządu rolniczego ograniczenia górnych granic dawkowania nawozów powinny być ustalone w jednakowym limicie dla wszystkich państw członkowskich UE.

– W przypadku ograniczenia stosowania środków ochrony roślin należałoby przyjąć w Planie ogólne zasady, które powinny być określane przez UE (np. przy wycofywaniu konkretnej substancji czynnej, ograniczaniu stosowania danego środka, czy zaleceń co do stosowania biologicznych metod ochrony roślin) – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

W ocenie samorządu rolniczego zaproponowane w Planie niektóre ekoschematy ograniczą produkcję rolną (ugorowanie ziemi) i są sprzeczne z dobrą praktyka rolniczą. Pomimo troski o środowisko i intensyfikację działań na rzecz klimatu, zdaniem KRIR wiele z zaproponowanych rozwiązań w tych schematach nie wpłynie korzystnie na środowisko. Nie można też wyrazić akceptacji wykluczenia z inwestycji gospodarstw rolnych poprzez zaproponowane w Planie działanie na zakup maszyn tylko dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

KRIR uważa, że należy zwiększyć ilość środków finansowych na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, w tym szczególnie z wykorzystaniem nawozów organicznych i biomasy, a także wiatru, wody, słońca. Ponadto trzeba w przyszłym okresie programowania zapewnić jednakowe warunki dostępu do programów pomocowych z WPR i krajowych dla gospodarstw rodzinnych do 300 ha oraz stworzyć stabilne warunki dostępu do programów pomocowych. Spółdzielnie produkcyjne działające w obszarze rolnictwa powinny być traktowane jako wielorodzinne gospodarstwa rolne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności