Umowy kontraktacji buraków cukrowych – KSC informuje

W Krajowej Spółce Cukrowej S.A. obowiązuje wzór umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w 2020 roku oraz zasady kontraktacji buraków cukrowych, zgodne z postanowieniami Porozumienia Branżowego z dnia 5 marca 2013 r. (tekst jednolity z 14 stycznia 2020 roku), które również zostało uzgodnione ze wszystkimi Związkami Plantatorów działającymi przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Związki te działają w imieniu plantatorów buraka cukrowego, będących członkami Związków Plantatorów stanowiących ponad 95% wszystkich plantatorów dostarczających buraki cukrowe do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz ponad 90% łącznej ilości buraków kupowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. do celów produkcji cukru.

Postanowienia umów kontraktacji buraków cukrowych zawartych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, jako producenta cukru, muszą być zgodne z powyżej wymienionym porozumieniem branżowym oraz przepisami prawa.

Warunki zakupu buraków cukrowych przez producentów cukru określają Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) (…).

Służby surowcowe KSC S.A., określając areał kontraktacji dla każdego plantatora, każdorazowo biorą pod uwagę indywidualne osiągane przez plantatora plony buraków z ostatnich lat.

Źródło: KSC S.A.

Opracował: Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności