W sprawie pszczół i innych owadów zapylających

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie europejskiej inicjatywy mającej  na celu powstrzymanie wymierania pszczół i innych owadów zapylających. Szacuje się, że 5 miliardów euro rocznej produkcji rolnej UE jest bezpośrednio przypisywane owcom zapylającym.


– Zapylacze są zbyt ważne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych – a także dla życia na naszej planecie. Nie możemy sobie pozwolić na dalszą ich utratę – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa.

Przegląd śródokresowy strategii różnorodności biologicznej UE 2020 wykazał, że zapylanie może znacznie się zmniejszyć. Prawie 1 na 10 gatunków pszczół i motyli jest zagrożonych wyginięciem.

Aby  temu zaradzić Komisja  Europejska zamierza opracować europejską inicjatywę dotyczącą owadów zapylających i wzywa naukowców, rolników i przedsiębiorstwa, organizacje ochrony środowiska, władze publiczne i obywateli do wniesienia  w tej kwestii swoich uwag.

Konsultacje potrwają do 5 kwietnia 2018 r.

Źródło: Komisja Europejska