Spadek konsumpcji mięsa w UE

Raport Komisji Europejskiej dotyczący perspektyw rozwoju rolnictwa do 20130 pokazuje, że ogólna konsumpcja mięsa w UE spadnie, z 69,3 kg na mieszkańca w 2018 roku do 68,6 kg w 2030 r.

– Produkcja mięsa wołowego w UE szacowana jest na 8,2 miliona ton w 2018 roku. Oczekuje się jednak, że produkcja spadnie, na co wpływ będzie mieć zmniejszenie ilości stad, niska rentowność i malejący popyt. Jeśli chodzi o mięso owcze i kozie, dzięki lepszym dochodom producentów, utrzymaniu wsparcia powiązanego z produkcją i utrzymaniu popytu krajowego, produkcja wzrośnie w latach 2018-2030, osiągając 950 000 ton w 2030 r., w porównaniu do 903 000 ton w 2018 roku – informuje Komisja Europejska
Natomiast konsumpcja mięsa wieprzowego w UE zmniejszy się z 32,5 kg na mieszkańca w 2018 roku do 31,7 kg w 2030 r. Spadek ten zostanie zrekompensowany wyższym wywozem, przy światowym popycie importowym, który będzie nadal rósł w tempie 0,7% rocznie w latach 2018-2030.

Drób jest jedynym mięsem, które odnotuje silny wzrost produkcji i konsumpcji w UE do 2030 r. Produkcja UE w 2030 roku powinna osiągnąć 15,5 miliona ton, w porównaniu z 14,2 miliona ton w 2018 r. Wzrośnie również popyt światowy, co będzie oznaczać wzrost eksportu UE.

Źródło: Komisja Europejska