Rynek zbóż – 6 marca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 525 525 0,0
MAX. 900 925 -2,7
ŚREDNIA 727 725 0,2
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 780 700 11,4
ŚREDNIA 522 501 4,2
JĘCZMIEŃ
MIN. 500 500 0,0
MAX. 850 850 0,0
ŚREDNIA 689 683 0,9
KUKURYDZA
MIN. 560 560 0,0
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 777 784 -0,9
OWIES
MIN. 400 370 8,1
MAX. 860 880 -2,3
ŚREDNIA 557 544 2,4
PSZENŻYTO
MIN. 475 475 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 620 614 1,0
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 733 737 -0,5
paszowa 744 766 -2,8
ŻYTO
konsumpcyjna 519 530 -2,0
paszowa 526 503 4,6
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjna 572 570 0,5
paszowa 613 633 -3,1
KUKURYDZA
paszowa 597 592 0,9
OWIES
konsumpcyjna 506 468 8,1
paszowa 456 477 -4,3
PSZENŻYTO
paszowa 569 574 -0,9

źródło: MRiRW