Rynek zbóż – 23 sierpnia 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 530 520 1,9
MAX. 875 825 6,1
ŚREDNIA 701 699 0,2
ŻYTO
MIN. 350 350 0,0
MAX. 750 650 15,4
ŚREDNIA 510 483 5,7
JĘCZMIEŃ
MIN. 450 450 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 646 647 -0,1
KUKURYDZA
MIN. 700 550 27,3
MAX. 900 1000 -10,0
ŚREDNIA 770 757 1,7
OWIES
MIN. 350 350 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 540 523 3,3
PSZENŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 800 700 14,3
ŚREDNIA 581 564 3,0
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 663 659 0,6
paszowa 643 631 1,9
ŻYTO
konsumpcyjne 503 500 0,7
paszowe 522 494 5,7
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 550 558 -1,4
paszowy 574 578 -0,7
browarniany 687 684 0,5
KUKURYDZA
paszowa 667 667 -0,1
OWIES
konsumpcyjny 500 495 1,0
paszowy 503 445 13,1
PSZENŻYTO
paszowe 536 537 -0,2
źródło: MRiRW