Rynek jaj spożywczych – 23 sierpnia 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %
Jaja spożywcze kl. A XL 45,60 44,00 3,6
Jaja spożywcze kl. A L 35,60 35,60 0,0
Jaja spożywcze kl. A M 30,10 31,60 -4,7
Jaja spożywcze kl. A S 28,00 29,80 -6,0
źródło: MRiRW