Rynek mięsa – 19 lipca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 538,2 -1,1
indory 5 967,8 1,1
indyczki 5 741,0 2,2
kaczki typu brojler 4 783,1 5,2
gęsi tuczone 3 538,2 -1,1
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 986 2,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 327 -1,1
tuszki indyków patroszonych 8 900 -1,6
ćwiartki z kurczaka 3 591 -2,7
skrzydła z kurczaka 5 095 3,2
filety z piersi kurczaka 14 278 0,3
nogi z kurczaka 6 030 2,4
podudzia z kurczaka 6 349 2,3
uda z kurczaka 5 839 0,1
filety z piersi indyka 18 849 1,5
skrzydła z indyka 5 894 -1,3
udźce z indyka 8 963 -5,0
podudzia z indyka 5 066 0,7
wątroby z kurczaka 2 595 -7,9
wątroby z indyka 4 336 0,1
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 985,6 2,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 245,2 -1,3
tuszki indyków patroszonych 8 900,1 -1,6
ćwiartki z kurczaka 3 508,0 -2,8
skrzydła z kurczaka 4 971,2 3,7
filety z piersi kurczaka 14 285,4 1,1
nogi z kurczaka 5 783,2 1,6
podudzia z kurczaka 5 621,3 -0,4
uda z kurczaka 5 291,2 -1,5
filety z piersi indyka 19 005,6 1,8
skrzydła z indyka 5 814,1 -1,9
udźce z indyka 8 747,6 -5,9
podudzia z indyka 4 982,2 0,9
wątroby z kurczaka 2 424,9 -8,3
wątroby z indyka 4027,7 -2,4
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 626 -1,1
byki 12-24 miesiące 12 548 -3,0
byki powyżej 24 miesięcy 12 309 -4,4
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 301 -3,7
jałówki 12 200 -2,6
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 360 -2,4
krów rzeźnych 10 123 -1,5
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 575,15 -1,6
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 799,05 -12,4
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,56 0,7
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,15 -1,0
młode bydło opasowe 6,53 0,5
krowy wybrakowane 4,31 -0,5
BARANINA – SKUP Cena w CZERWCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 790 -2,4
24,1-31 kg 8 629 2,7
31,1 – 36 kg 7 498 -1,5
36,1-40 kg 7 882 0,2
Średnia 17,1-40 kg 8 451 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 793 1,36
klasa E 5 736 1,58
klasa U 5 297 2,04
klasa R 4 871 2,31
klasa O 4 294 2,37
klasa P 3 266 -5,68
S-P razem 5 623 1,70
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 223 -0,9
schab środkowy z kością 11 086 -2,26
szynka gotowana 17 627 3,50
kiełbasa toruńska 10 256 -1,83
prosięta na targowiskach (za sztukę) 149,88 -0,2
źródło: MRiRW