Rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski wypłatę II transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu w 2016 roku oraz o wypłatę III transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu w 2015 r. Formularz wniosku znajduje się na stronie ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa.

Źródło: AR i MR