Przepisy nie zakazują przeznaczania międzyplonów na pasze w ekoschemacie, jest jednak warunek

poplon, międzyplon, mieszanka
Polon, międzyplon w ekoschemacie; Fot. P. Kardasz

Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek KRIR o wprowadzenie zmian w ekoschemacie “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” .

Chodzi o zmiany w wariancie 2.2. “Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe”. KRIR zauważa, że rolnik realizujący ww. wariant ekoschematu nie ma możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Powinno to zostać umożliwione, ponieważ ze względu na powtarzające się susze uniemożliwiające gromadzenie paszy wielu rolników zamierza zrezygnować z produkcji zwierzęcej. 

W odpowiedzi MRiRW informuje, że “przepisy zakresie nie przewidują zakazu koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu. (…) dopuszcza się wypas lub koszenie międzyplonów pod warunkiem, że zostanie pozostawiona wystarczająca okrywa roślinna w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu funkcji ochrony środowiska.  

“Natomiast (…) chociaż skoszenie roślin utrzymywanych w międzyplonie w ramach wariantu 2.1. Międzyplony nie jest możliwe, to wymogi tego wariantu dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych – wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość. Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku dopuszczenia przez doradcę rolnośrodowiskowego ww. spasania międzyplonów, odpowiednie zapisy powinny znajdować się w planie działalności rolnośrodowiskowej. 

źródło i szczegóły: KRIR 

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj