Program dla polskiego ziemniaka

ziemniaki 2019

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 lipca wysłuchała przygotowanej przez resort rolnictwa informacji na temat „Programu dla polskiego ziemniaka”.

Według MRiRW powierzchnia uprawy ziemniaków zmniejsza się, ale i tak jest to ważny gatunek uprawiany w Polsce. Jak podaje główny Urząd Statystyczny w 2018 roku ziemniaki zostały wysadzone na powierzchni ok. 297 tys. ha. Postępuje profesjonalizacja uprawy, co skutkuje większą wydajnością – w 2018 r. zebrano ponad 7,5 mln ton przy średnim plonie 25,1 t/ha.

21 września 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął „Program dla polskiego ziemniaka” – dokument będący odpowiedzią na potrzeby branży producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaka. Program kompleksowo analizuje najistotniejsze problemy branży i określa działania służące ich rozwiązaniu.

Kluczowymi dla programu są działania w celu ograniczenia najpoważniejszego problemu, czyli występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Ograniczenie bakteriozy pozwoli na zniesienie ograniczeń w eksporcie polskich ziemniaków do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiejinformuje MRiRW.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło: Sejm RP