Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach od 31 stycznia do 2 marca  w oparciu o platformę e-learningową szkolenie internetowe pn. „Produkcja żywności w zagrodzie edukacyjnej”.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych.  Jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań produkcji żywności w gospodarstwie rolnym, w tym w zagrodzie edukacyjnej. Program obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem wytwarzania żywności i jej wprowadzaniem do obrotu, w tym żywieniem turystów w gospodarstwach agroturystycznych oraz sprzedażą produktów rolno-spożywczych.

Jak zaznacza CDR, wprowadzenie do tematu stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania zagród edukacyjnych w Polsce oraz przepisów prawnych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.

Szkolenie składa się z trzech modułów szkoleniowych:
– Moduł I: Idea i funkcjonowanie edukacyjnych gospodarstw rolnych.
– Moduł II: Wprowadzanie żywności do obrotu i żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych – podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności.
– Moduł III: Formy sprzedaży produktów rolno-spożywczych wytworzonych w gospodarstwie rolnym.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do 26 stycznia. Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl, faxem na nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1,31-063 Kraków.

Źródło: CDR