Zmiany w opodatkowaniu działalności rolniczej i pozarolniczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje 9 października 2018 roku w swojej siedzibie przy ul. Winogrady 63 w Poznaniu szkolenie nt.: „Zmiany w opodatkowaniu działalności rolniczej i pozarolniczej”.

Jego celem jest zapoznanie doradców i rolników z nowymi zasadami rozliczania podatku VAT oraz dobrymi praktykami i konkretnymi przykładami prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w firmie, jak i gospodarstwie rolnym.

Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników.

Szkolenie będzie prowadzone przez Michała Kałużę, doradcę podatkowego, właściciela firmy FINexpert.

Źródło: CDR